Publicerad 1964   Lämna synpunkter
SAMMANTAG l. SAMMANTAK, n.; best. -et; pl. =.
Ordformer
(-tag 16801860. -tak c. 1700. Se för övr. SAMMAN)
Etymologi
[vbalsbst. till SAMMANTAGA (l. ssg av SAMMAN o. TAG)]
(†)
1) sammanstötning, sammandrabbning, strid. ConsAcAboP 5: 51 (1680). Hästars gny, och Sköldars brak, / Hieltars hårda sammantak. Isogæus Segersk. XXXVIII (c. 1700). Risell Vitt. 474 (1722).
2) samling omfattande samtliga relevanta enheter av visst slag; samlad mängd l. kvantitet, totalitet, sammanfattning, summa o. d.; äv. bildl. Adlerbeth PVetA 1790, s. 4. Sammantaget af dessa motsatta Människjo-Classer, förtryckare och förtryckta, utgjör hwad wi kalla Samfund. VexiöBl. 1812, nr 7, s. 3. Sammantaget af deras Kostnader (dvs. kostnaderna för vissa utförda odlingsarbeten) öfwerstiger otwifwelagtigt mångfaldiga gånger kostnaden af det som jag föreslagit. Därs. 1818, nr 37, Bih. 1, s. 4. ”Summan och sammantaget af allt detta”, sade ma chère mère, ”är: att det är intet ondt som ej kommer godt af, bara man tar det på det rätta maneret”. Bremer Grann. 2: 161 (1837). Topelius Ljungbl. 135 (1842, 1860). ÖoL (1852).
3) i uttr. i sammantag med ngt, med hänsyn tagen även till l. med beaktande även av ngt. I sammantag med den säkra och snara nyttan af odlingar utaf redan sammanhängande gräsmark, hwad will kostnaden af desza slags arbeten säja, emot uttorkandet och sättandet i odel-bart tillstånd en stor Fly-Mosze. VexiöBl. 1813, nr 51, s. 1.

 

Spalt S 788 band 24, 1964

Webbansvarig