Publicerad 1964   Lämna synpunkter
SAM- ssgr (forts.):
SAM-BUND. (†)
1) till 2: sammanfogning (av ord o. uttryck); anträffat bl. konkretare, om resultatet av sådan sammanfogning. (Västgötalagen) synes wara icke annat än som itt Sambund af snälle effter-tänklige ord, och ord-kynde (dvs. fyndiga uttryck). Stiernhielm WgL Föret. 1 (1663); jfr Spegel 389 (1712).
2) till 2 c: förbund; jfr bund, sbst.1, o. samman-bund. Thet samhol och sambundh, som giort er mellan ider och oss. SvTr. 4: 4 (1521).

 

Spalt S 444 band 24, 1964

Webbansvarig