Publicerad 1959   Lämna synpunkter
ROMANO- rωm1anω- l. 1m- l. rom1– l. 1m-, l. rωma1n- l. ro-, l. -man1-, l. -no~, ssgsförled.
Etymologi
[ssgsform till lat. romanus, romersk (se ROMAN, sbst.1); jfr med avs. på bildningssättet ANGLO-, GERMANO- m. fl.]
i ssgr: romersk; romansk.
Ssgr (numera mindre br.): ROMANO-GALLER ~40, m. galler som antagit romersk l. romansk kultur o. övergått till latinskt l. romanskt språk. Rydberg KultFörel. 4: 193 (1887).
-GALLISK~40. [jfr eng. romano-gallic] jfr -galler. Rydberg KultFörel. 4: 194 (1887).

 

Spalt R 2410 band 22, 1959

Webbansvarig