Publicerad 1959   Lämna synpunkter
ROMANISM rωm1anis4m l. 1-, r. l. m.; best. -en.
Etymologi
[jfr t. romanismus, eng. romanism, it. romanismo; till ROMAN, sbst.1, l. ROMANSK, adj.1; jfr med avs. på bildningssättet DANISM, GERMANISM, LATINISM m. fl. — Jfr ROMANIST]
1) (†) fornromersk karaktär, fornromerskt drag l. dyl. Öfverallt skulle man (i den franska konsten) se Greker och Romare. Men desse uppträdde i alongeperuker, ducriner och långa västar, såsom Ludvig XIV:s .. Marqviser, Vicomter och Chevalierer, med tillsats af en viss romanism. Hammarsköld KonstH 442 (1817).
2) (i lärt fackspr., mera tillf.) om sammanfattningen av allt romanskt (särsk. romansk kultur, åskådning o. livsstil). Olsson Hellwald III. 2: 323 (1878). Germanismen vinner .. genom den protestantiska reformationen sin första stora seger öfver romanismen. PT 1898, nr 265, s. 3.
3) (mindre br.) språkv. ordform l. uttryck(s-sätt) o. d. (i ett icke romanskt språk) som beror på inflytande från ngt av de romanska språken; jfr GALLICISM 1, LATINISM 2. Ekbohrn (1904). BonnierKL (1926).
4) konst. romansk stil (särsk. byggnadsstil); numera företrädesvis om en konststil i länderna norr om Alperna, som utmärkes av påvärkan från den romerska 1500-talsrenässansens stil; äv. om konstriktningar med motsvarande stilideal; jfr ROMANIK. Sydow Lübke 371 (1870). Skandinavien omhuldade aldrig med sådan förkärlek gotiken som romanismen. Eichhorn KonstH 49 (1881). Romdahl NordeurBildK 197 (1926). — jfr SEN-ROMANISM.
5) kyrkl. romersk katolicism; äv. konkretare, om den romersk-katolska kyrkan; jfr PAPISM 1. Fahlcrantz 5: 26 (1830, 1865). Det finnes .. en .. rigtning af Puseyismen .., hvilken närmar sig Romanism. Agardh BlSkr. 1: 285 (1843). I politiskt afseende gick .. den Habsburgska universalmonarkien .. romanismens ärenden. Lundström LPGothus 3: 4 (1898). 2NF 28: 563 (1918).

 

Spalt R 2409 band 22, 1959

Webbansvarig