Publicerad 1957   Lämna synpunkter
RESUMÉ res1ɯme4 l. re1s- l. räs1-, l. -um- l. -ym-, l. RESYMÉ -ym-, r. l. m. l. f. (LittT osv.), äv. n. (enst., Schönberg SVis. 1: 75 (1907)); best. -n; pl. -er.
Ordformer
(resumé 1797 osv. resymé 1840 osv.)
Etymologi
[jfr t. resumé, resümee, eng. résumé; av fr. résumé, substantiverat p. pf. m. av résumer (se RESUMERA)]
kortfattad framställning av de viktigaste punkterna rörande ngt; i sht om ett kortfattat referat l. en summarisk sammanfattning av en utförligare framställning, sammandrag; översikt. Göra, ge en resumé av ngt. LittT 1797, s. 318. Betänkandet innehåller .. en resymé af allt hvad Ständerna .. åtgjort i denna fråga. Liljecrona RiksdKul. 153 (1840). I ett nytt arbete, som tyvärr saknar någon resumé på annat språk, har nu samme forskare (osv.). Fatab. 1927, s. 204.

 

Spalt R 1524 band 22, 1957

Webbansvarig