Publicerad 1957   Lämna synpunkter
RENFORTERA, v.
Etymologi
[ombildning av RENFORCERA i anslutning till fr. renfort (l. det från fr. inlånade t. renfort), förstärkning, till renforcer (se RENFORCERA)]
(†) = RENFORCERA. Öfwerbringa een deel footfolck till att där medh renfortera Armeen där hemma. HSH 5: 179 (1657).

 

Spalt R 1138 band 22, 1957

Webbansvarig