Publicerad 1957   Lämna synpunkter
RE- ssgr (forts.):
RE-LUXATION1004 l. 01—. [jfr eng. reluxation] med. redislokation. SvLäkT 1935, s. 1236.
-LUXERA1040, i Sveal. äv. —32. med. åstadkomma redislokation av (ngt). En gumma som reluxerade sin underkäk under tacksamhetsbetygelserna för ett nyss förut verkställt återförande. LbKir. 2: 192 (1922).

 

Spalt R 1005 band 21, 1957

Webbansvarig