Publicerad 1957   Lämna synpunkter
RELUITION re1lɯiʃω4n (fyrstavigt) l. rel1-, l. 01—, äv. -itʃ-, r. l. f.; best. -en.
Etymologi
[jfr t. reluition; av (ny)lat. reluitio (gen. -ōnis), vbalsbst. till lat. reluere (se RELUERA)]
jur. (åter)inlösen av pant; numera nästan bl. i ssgn RELUITIONS-KOMMISSION(EN). Biurman Brefst. 170 (1729). 2NF (1915).
Ssg: RELUITIONS-KOMMISSION(EN). hist. kunglig kommission (1732—1734) med uppdrag att föranstalta om återköpet av de under Karl XII:s tid förpantade kronodomänerna i Pommern. 2NF 22: 1346 (1915). 2RA 3: 757 (1917; i referat av handl. fr. 1734).

 

Spalt R 1004 band 21, 1957

Webbansvarig