Publicerad 1955   Lämna synpunkter
PÅLARE, sbst.1—2, se pollare, påla, v.1 avledn.

 

Spalt P 2818 band 21, 1955

Webbansvarig