Publicerad 1955   Lämna synpunkter
PYTTA pyt3a2, sbst.1, f.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[bildning av samma slag som PYTT, sbst.2]
(i vissa trakter, vard. l. bygdemålsfärgat) (liten) flicka; äv. ss. smeksam benämning på (ung) kvinna. Polyfem II. 18: 2 (1810; om ung kvinna). FörtKonstFSSvUtst. 1902, s. 8.

 

Spalt P 2555 band 21, 1955

Webbansvarig