Publicerad 1955   Lämna synpunkter
PYRAMIDAL pyr1amida4l, äv. py1-, l. 0104, adj. -are (gradf. dock föga br.). adv. = (†, Hiärne Berghl. 457 (1687)), -T (Nyblom i 3SAH 13: 229 (1898) osv.).
Ordformer
(pir- 1795 (: Piramidalisk). pyr- 1687 osv.)
Etymologi
[jfr t., eng. o. fr. pyramidal; av mlat. pyramidalis, avledn. av lat. pyramis (gen. -idis) (se PYRAMID)]
1) som till formen (mer l. mindre) liknar en pyramid (se d. o. 1, 2), pyramidformig, pyramidlik, pyramidartad; äv. miner. om kristall: som saknar horisontalt symmetriplan. Hiärne Berghl. 457 (1687). Pyramidal Crystall. Wallerius Min. 108 (1747). Granens pyramidala linjer, tecknande sig mot himmelen. Rydberg DSkön. 113 (1889). Asplund Or. 108 (1934). särsk. (†) miner. om kristallsystem: som utmärkes av pyramidformiga kristaller. NNordenskiöld (1822) hos Berzelius Brev 11: 47. Berzelius ÅrsbVetA 1843, s. 187.
2) [efter motsv. anv. i fr.] (vard.) i utvidgad anv.: ofantlig, oerhörd, enorm, kolossal; särsk. [efter fr. succès pyramidal] i sådana uttr. som pyramidal succé. Hagström Herdam. 2: 465 (1898). Den pyramidala förargelsen till trots. KNyblom hos Essén Än 31 (1921). (Böckerna) blevo pyramidala succèser för en säsong. Norling Mänskl. 281 (1930). Pyramidal dumhet och intolerans måste förr eller senare upphäva sig själva. SvD(A) 1933, nr 176, s. 7.
Ssgr (i allm. till 1): PYRAMIDAL-CELL. [jfr eng. pyramidal cell, fr. cellule pyramidale] (†) anat. pyramidcell. Schéele Själsl. 74 (1894).
-FORM. (†) pyramidform (se d. o. I 1). DA 1808, nr 21, s. 1. Ljunggren Est. 2: 295 (1860).
-FORMIG. (†) pyramidformig. Pyramidalformige crystaller. Rinman 2: 698 (1789). Ström MinnB 20 (c. 1865).
-KLIPPA, r. l. f. (†) pyramidformig klippa. Bremer GVerld. 6: 90 (1862).
-KRONA, r. l. f. (†) pyramidformig (träd)krona. Agardh (o. Ljungberg) III. 1: 330 (1857).
-MAHOGNY. (†) pyramidmahogny. ÖresundP 1847, provnr 1, s. 4.
-MUSKEL. [jfr eng. pyramidal muscle, nylat. musculus pyramidalis] (†) anat. pyramidmuskel. Dalin FrSvLex. 2: 349 (1843). Hartelius Anat. 83 (1867).
-POPPEL. [jfr nylat. populus pyramidalis] (†) pyramidpoppel. Retzius FlOec. 548 (1806). Arrhenius Jordbr. 3: 251 (1861).
-ROSTE. (†) metall. pyramidrost. JernkA 1828, 1: 291.
-SLIPNING. (†) konkret: pyramidformigt stycke av glas l. kristall i ljuskrona, prisma. Venetianska ljuskronor med tjocka pyramidalslipningar. Palmstjerna Snapph. 3: 12 (1831).
-SPETS. (†) spets på pyramidformigt föremål o. d. Bremer Sysk. 1: 275 (1848).
(2) -SUCCÉ. [efter fr. succès pyramidal] (mera tillf.) stor l. pyramidal succé. Hellström RedKav. 46 (1933).
-TAL. [jfr t. pyramidalzahl, eng. pyramidal number] mat. talserie av typen 1, 3, 6, 10, 15 osv., bildad gm successiv addition av termerna ur den aritmetiska serien 1, 2, 3, 4, 5 osv., vilken geometriskt kan representeras gm ett antal punkter ordnade i en pyramidformig figur. Sturtzenbecher (1805). 2SvUppslB 2: 257 (1947).
-YTA. (†) miner. pyramidyta. Berzelius ÅrsbVetA 1846, s. 246. ASjögren Min. 18 (1865).
Avledn.: PYRAMIDALISERA, v. (†) ge (ngt) pyramidform. Palmstedt Res. 13 (1778).
PYRAMIDALISK, förr äv. PYRAMIDALSK, adj. (-alisk 17471950. -alsk 1773) [jfr dan. o. nor. pyramidalsk, t. pyramidalisch] (numera bl. tillf.)
2) = pyramidal, adj. 2. (Några romaner) hvilka .. gjorde en pyramidalisk lycka. Sturzen-Becker 1: 104 (1845, 1861). Pyramidalisk framgång. PT 1900, nr 126 A, s. 3.

 

Spalt P 2535 band 21, 1955

Webbansvarig