Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PROJEKTÖR prω1ʃäktö4r l. prωʃ1– l. prå1– l. proʃ1-, l. -ekt-, stundom -jäkt- l. -jekt-, l. 4r, sbst.1, m.||ig.; best. -en, äv. -n; pl. -er.
Etymologi
[jfr ä. d. projektør; franskefterliknande bildning till PROJEKTERA (jfr PROJEKTÖR, sbst.2); jfr ä. fr. projéteur]
person som projekterar ngt. Civilingeniör (anställes) som projektör vid järnvägsbyggnader. TT 1899, Allm. s. 120. GHT 1954, nr 48 A, s. 1.

 

Spalt P 2007 band 20, 1954

Webbansvarig