Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PROHIBITIV prω1hibiti4v l. prå1-, l. 0104, adj. o. sbst.; ss. adj. med adv. -T; ss. sbst. n., best. -et, pl. =.
Ordformer
(förr äv. -tif)
Etymologi
[jfr t. prohibitiv, adj., eng. prohibitive, adj., fr. prohibitif, adj.; till supinstammen av lat. prohibere (se PROHIBERA)]
I. adj.: som innebär l. utmärkes av l. har avseende på hinder l. förbud l. inskränkning i ngns frihet; förbjudande; hindrande, tillbakahållande; inskränkande; förbuds-; särsk. ekon. i fråga om åtgärd l. lag o. d. som syftar till inskränkning av import l. av näringslivets frihet. AdP 1800, s. 672. Giftomannens rätt är allenast prohibitiv. Han kan allenast neka sitt samtycke. Schrevelius CivR 3: 5 (1849). Överstiger .. tullen skillnaden mellan det inhemska och det utländska priset, så verkar det rent prohibitivt: ingen import från utlandet är längre möjlig. Cassel TeorSocEkon. 607 (1934). (Nykterhetsrörelsen arbetade) energiskt för en prohibitiv eller i varje fall strängt restriktiv alkohollagstiftning. SvFolket 10: 242 (1939).
II. (föga br.) sbst.: förbud, särsk. på näringslivets område; särsk.: importförbud. AB 1844, nr 269, s. 2. Ramsay Barnaår 8: 13 (1907).
Ssgr (till I): PROHIBITIV-BESTÄMMELSE. jfr bestämmelse 1 a β. 3NF 10: 161 (1929).
-FÖRFATTNING. jfr författning 6. Frey 1843, s. 419.
-SYSTEM. [jfr t. prohibitivsystem] (i sht om ä. förh.) ekon. system av åtgärder l. lagar o. d. som avser att främja ett lands handel o. näringsliv gm förbud o. frihetsinskränkande ingrepp (t. ex. import- o. exportförbud för vissa varuslag l. ytterligt höga tullar); ngn gg äv. allmännare. SC 1: 326 (1820). Frey 1843, s. 383 (i fråga om skolförhållanden). Wedberg i 3SAH 44: 198 (1933).
-TULL. [jfr t. prohibitivzoll] ekon. tull som är så hög att den i realiteten förhindrar import av ifrågavarande vara. Lunell Bebel 18 (1886). Schauman o. Christierson Gide 312 (1897).
-ÅTGÄRD~02. åtgärd i prohibitivt syfte. GHT 1896, nr 133, s. 2.
Avledn. (i fackspr., mera tillf.): PROHIBITIVISM10104 l. 01004, r. prohibitivsystem. SJ 1: 30 (1906).
PROHIBITIVIST10104 l. 01004, m.||ig. anhängare av prohibitivsystemet. HReuterdahl (1845) i HTSkån. 2: 248.
PROHIBITIVISTISK101040 l. 010040, adj. som innebär l. utmärkes av prohibitivism. SvH IX. 1: 250 (1910).

 

Spalt P 1999 band 20, 1954

Webbansvarig