Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PROGYMNASIUM, se pro-, prefix1 ssgr.

 

Spalt P 1998 band 20, 1954

Webbansvarig