Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PREKAMBRISK prekam4brisk, adj.
Etymologi
[jfr t. präkambrisch, eng. pre-Cambrian, adj., fr. précambrien, adj.; till PRE- 2]
geol. som i tiden ligger före kambrium; särsk. om avlagringar mellan det egentliga urbärget o. kambrium. Nathorst JordH 585 (1892). Prekambriska överskjutningar .. samt därmed sammanhängande förskjutningar. Nordenskjöld MorfSt. 54 (1944; i rubrik).

 

Spalt P 1714 band 20, 1954

Webbansvarig