Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PREJUDICERLIG, adj.
Ordformer
(pre- 1635. præ- 16211740. -ligit (-et, -itt), n. 16211723)
Etymologi
[jfr t. präjudizierlich; avledn. av PREJUDICERA]
(†)
1) till PREJUDICERA 3: som är till förfång l. skada (för ngn l. ngt), som kränker ngns rättigheter; ofördelaktig. Stiernman Riksd. 747 (1621). Är härmed till Eder Wår nådige willie och befallning, att I ett sådant præjudicerligit och skadeligit Landskiöp aldeles hämmen och förbiuden. Dens. Com. 5: 592 (1696). Carlberg SthmArchitCont. H 1 a (1740).
2) till PREJUDICERA 3 b: skymflig, kränkande, förnärmande. Prejudicerlige och grofwe Beskylningar. Schroderus Os. III. 2: 202 (1635). Schück VittA 3: 386 (i handl. fr. 1685).

 

Spalt P 1712 band 20, 1954

Webbansvarig