Publicerad 1953   Lämna synpunkter
POKULATION pok1ulaʃω4n l. pωk1-, l. -ɯl-, äv. -atʃ-, l. 0104, r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr d. pokulats, eng. poculation; till POKULERA]
(mindre br.) pokulerande, dryckeslag. Blanche Våln. 576 (1847). Värden bad oss .. dricka en skål för Drottningen, ett af Engelsmännen allmänt vedertaget bruk vid pokulationer. Lind af Hageby Minn. 210 (1860). Törnblom Brok. 78 (1911).

 

Spalt P 1353 band 20, 1953

Webbansvarig