Publicerad 1953   Lämna synpunkter
PLATONISM plat1onis4m l. -ån- l. -ωn-, förr äv. PLATONISMUS, r. l. m.; best. -ismen; pl. (i bet. 1 slutet, †) -ismer (SvLittFT 1836, sp. 328).
Ordformer
(-ism 1806 osv. -ismus 18091871)
Etymologi
[jfr t. platonismus, eng. platonism, fr. platonisme; till PLATON (jfr PLATONIKER o. ISM)]
1) Platons filosofi l. filosofiska lära l. åskådning; åskådning l. uppfattning som visar (större l. mindre) likhet med Platons. Höijer 3: 419 (c. 1810). Den gamla äkta Platonismen. Biberg 2: 376 (c. 1820). Tegnérs platonism. Nilsson SvRom. 407 (1916). jfr NEO-, NY-PLATONISM. särsk. (†) konkretare, om litterärt framställd (framställt) dialog l. samtal som påminner om Platons dialoger. SvLittFT 1836, sp. 328.
2) (numera bl. tillf.) om platonisk (se d. o. 2) kärlek l. platonisk inställning till kärleken l. i kärlek. Hjärne DagDrabbn. 231 (i handl. fr. 1806). Platonismen, neml. den Erotiska, är blott en lysande ensidighet. Tegnér (WB) 4: 433 (1824). SDS 1953, nr 33, s. 4.

 

Spalt P 1090 band 20, 1953

Webbansvarig