Publicerad 1953   Lämna synpunkter
PLASTICITET plas1tisite4t, äv. 0104, r. l. f.; best. -en.
Etymologi
[jfr t. plastizität, eng. plasticity, fr. plasticité; till PLASTISK]
egenskapen att vara plastisk; särsk.
1) till PLASTISK 1; nästan bl. i utvidgad l. mer l. mindre bildl. anv., motsv. PLASTISK 1 slutet; särsk. om egenskap hos framställning i tal l. skrift l. hos bild l. figur i dylik framställning o. d., motsv. PLASTISK 1 b. Phosph. 1810, s. 313. Upplysningen .. fordrade bildens plasticitet, formens åskådlighet. Ljunggren SAHist. 1: 263 (1886). Lindblom Rokokon 200 (1929).
2) till PLASTISK 2: formbarhet; eftergivlighet, mjukhet, böjlighet. OTorell hos Holmström Skån. IV (1865). Lerornas mest karakteristiska egenskaper äro .. deras plasticitet. LAHT 1911, s. 133. HbSkogstekn. 106 (1922). särsk. mer l. mindre bildl., motsv. PLASTISK 2 slutet; särsk. (biol.): egenskapen l. förmågan att (lätt) kunna anpassa sig efter skilda yttre förhållanden o. livsvillkor, anpassningsförmåga. Minnets plasticitet. Verd. 1884, s. 83. Ljungens stora plasticitet. Ymer 1909, s. 326. Gadelius Själsl. 1—2: 76 (1921).
3) (†) till PLASTISK 4 b, = BILDNINGSDRIFT 1 a; äv. (bot.) om egenskap l. förmåga hos växtsaft att kunna uppbygga l. bilda organisk vävnad l. att kunna ombilda sig o. anta olika form (särsk. gm att koagulera); jfr 2 o. PLASMA, sbst.1 2. Fries BotUtfl. 1: 270 (1843). Trana Psych. 1: 44 (1843).
Ssgr (till 2; i sht i fackspr.): PLASTICITETS-DIFFERENS. (i fackspr.) differens mellan ett ämnes (leras o. d.) vattenhalter vid dess övre o. dess nedre plasticitetsgräns. LAHT 1911, s. 150.
-GRÄNS. gräns (se d. o. 2) vid vilken plasticiteten upphör; särsk. i fråga om lera o. d. med tanke på olika vattenhalt. Övre l. nedre plasticitetsgräns, om dylik gräns hos lera o. d. vid hög resp. låg vattenhalt (varvid plasticiteten upphör, om vattenhalten ytterligare ökas resp. minskas). TLandtm. 1910, s. 129.
-KLASS. jfr klass 5. TLandtm. 1910, s. 130.
-MEDEL. (numera bl. tillf.) mjukningsmedel; jfr plasticerings-medel. Kjellander (1931).
-OMRÅDE~020. område mellan två plasticitetsgränser. LAHT 1912, s. 120.
-SIFFRA. = -tal. TLandtm. 1910, s. 152.
-TAL. tal (siffra) angivande plasticitetsdifferens. LAHT 1912, s. 453.

 

Spalt P 1073 band 20, 1953

Webbansvarig