Publicerad 1953   Lämna synpunkter
PLASTICERA plas1tise4ra, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr eng. plasticize; till PLASTISK o. PLASTICITET]
(i fackspr.) åstadkomma plasticitet (se d. o. 2) hos (ngt), göra plastisk (se d. o. 2), mjuka (ngt). TT 1942, Elektr. s. 71. Kleiner Perstorpsb. 403 (1950).
Ssg: PLASTICERINGS-MEDEL. (i fackspr.) medel (se medel, sbst. 13 b) för åstadkommande av plasticitet hos ngt, mjukningsmedel; jfr plasticitets-medel. TT 1942, Elektr. s. 71. Kleiner Perstorpsb. 224 (1950).

 

Spalt P 1073 band 20, 1953

Webbansvarig