Publicerad 1953   Lämna synpunkter
PLAST plas4t, r.; best. -en; pl. -er32; äv. PLASTIC plas4tik l. med mer l. mindre eng. uttal, r.; best. -en; pl. -s.
Ordformer
(plast 1946 osv. plastic 1945 osv.)
Etymologi
[av eng. plastic, substantivering av plastic, adj., plastisk (se PLASTISK); formen plast bildad (med anslutning till internationellt brukade ssgr på -plast, betecknande olika arter av plast, t. ex. TERMOPLAST) ss. svensk förkortning av plastic]
(nytt ord) syntetiskt framställt material av organiskt ursprung som (i ett visst stadium av tillvärkningen) är plastiskt (jfr KONST-HARTS); äv. om naturprodukt med motsvarande sammansättning o. egenskaper (t. ex. paraffin, gelatin), naturplast. Ung man, som inom kort reser till USA för att studera plastics. SvD(A) 1945, nr 272, s. 1. (Vid diskussionen anfördes) en mängd namn (ss. förslag till svensk beteckning för eng. plastics) ..: plastin, plasta, plast .. plastik. Därs. 1946, nr 239, s. 11. Det rekommenderas .. (av tekniska nomenklaturcentralen) att varje material tillhörande gruppen .. (av syntetiskt framställda material av organiskt ursprung) skall få kallas plast. TT 1948, s. 188. Damväskor av plastic. LD 1948, nr 81, s. 3. Hjärnkirurgerna har nu börjat reparera skador på kraniet med plast. DN(B) 1948, nr 320, s. 6. Kleiner Perstorpsb. 3 (1950). 2SvUppslB (1952). jfr (konkretare, om artikel av plast): Bland ”plastics”, som Sverige nu får stifta bekantskap med, finns ett tyg som (osv.). SvD(B) 1945, nr 241, s. 16.
Ssgr (nya ord): PLAST-, äv. PLASTIC-ARTIKEL. jfr -vara. SvKonsthartsFMedd. 1948, nr 6, s. 12. —
-AVFALL~02 l. ~20. tekn. konkret; jfr avfall 3 c. SDS 1949, nr 10, s. 11.
-BELAGD, p. adj. jfr belägga 11 g. SvD(B) 1949, nr 288, s. 1.
-BELÄGGNING. jfr -belagd. Idun 1950, nr 1, s. 4.
-BORSTE.
-DUK. särsk.: med plast impregnerad l. belagd väv. Kleiner Perstorpsb. 180 (1950).
-ETUI.
-FLASKA. av plast. SvD(B) 1951, nr 125, s. 9.
-FOLIE. jfr folie, sbst.1 1; särsk.: metervara av plast. TT 1948, s. 188. Idun 1950, nr 1, s. 4.
-FRAMSTÄLLNING~020. LD 1948, nr 81, s. 3.
-FÄRG. av plast bestående färg (se färg, sbst.1 2). SDS 1947, nr 307, s. 6.
-FÖRBAND. med. sårförband bestående av plast som i flytande form pänslas ut över sår o. därefter får stelna o. bilda en mjuk, genomskinlig hinna. DN(B) 1953, nr 40, s. 1.
-FÖRENING. (plast-) jfr förening 7 c. Hädanefter bär .. (f. d. Svenska konsthartsföreningen) namnet Svenska plastföreningen. DN(B) 1948, nr 300, s. 2.
-FÖRKLÄDE~020. —
-KAM. jfr kam, sbst.2 1. Idun 1950, nr 1, s. 4.
-KAPPA, r. l. f. jfr kappa, sbst.1 1 b. SvD(A) 1946, nr 239, s. 11.
-LACK. jfr lack, sbst.2 1. SvKonsthartsFMedd. 1948, nr 6, s. 11. —
-LIM. SvKonsthartsFMedd. 1948, nr 6, s. 11. —
-MASSA, r. l. f. jfr massa, sbst.2 1 a. Steinbeck Buss 50 (1947).
-MATERIAL. jfr plast. SvKonsthartsFMedd. 1946, nr 1, s. 1. —
-PRESS. tekn. press för tillvärkning av plastartiklar. DN(B) 1951, nr 263, s. 10.
-PÅSE. påsliknande väska av plast. Suber Bellina 307 (1948).
-RÅVARA~020. LD 1948, nr 81, s. 3.
-RÄGNKAPPA~020. SvKonsthartsFMedd. 1948, nr 6, s. 21. —
-SKAL. (i fackspr.) ss. l. i stället för förpackning använt, lätt avskalbart hölje av plast kring maskin l. maskindel o. d., erhållet gm doppning i l. påsprutning av plastmassa. Kleiner Perstorpsb. 210 (1950).
-TAPET. Duschrummets plasttapet. SvD(B) 1951, nr 125, s. 9.
-TEKNIK. SvKonsthartsFMedd. 1948, nr 6, s. 10. —
-TEKNISK. Perstorpsboken. Plastteknisk handbok. Kleiner (1950; boktitel).
-TRÅD. TT 1948, s. 188.
-VARA, r. l. f. TT 1948, s. 188.
-VÄSKA.
-VÄV. = -duk. 2SvUppslB 22: 1157 (1952).
-ÄMNE. ämne som utgör plast. Plastämnet polyetylén. DN(B) 1948, nr 320, s. 6.

 

Spalt P 1071 band 20, 1953

Webbansvarig