Publicerad 1953   Lämna synpunkter
PILA pi3la2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE.
Etymologi
[sv. dial. pila; jfr d. pile, fris. pilen; avledn. av PIL, sbst.1]
röra sig hastigt, ila (pilsnabbt), kila; utom i vitter stil i sht (ofta ngt vard.) dels i uttr. komma pilande, dels i förb. med ett följande adv. (ofta betonat; se särsk. förb.). Swedberg Ordab. (1722). Rätt som det var kom .. (tornsvalan) pilande öfver gläntan. Forsslund Djur 69 (1900). Bogserbåtar ila och pila öfver .. vattenperspektiven. Österling Männ. 10 (1910). (Fjärdens) blå yta, där färjorna pilade av och an. Asklund Fanfar 411 (1934).
Särsk. förb. (ofta ngt vard.): PILA AV10 4. särsk.: kila i väg. Nyblom Österut 5 (1908).
PILA EFTER10 32, äv. 40. särsk.: kila efter (ngn l. ngt). Stjernswärd Båg 49 (1929).
PILA FRAM 10 4. Båten pilar .. fram öfver .. sjön. Arbman TrollA 294 (1905).
PILA FÖRBI10 04. Hasselblad Rust. 159 (1916).
PILA IKRING, se pila omkring.
PILA IN10 4. Nyblom Golfstr. 9 (1911).
PILA OMKRING10 04 l. IKRING04. Svalorna pila omkring och förnärma .. gästgivarhunden. SvD 8/8 1926, Söndagsbil. s. 1.

 

Spalt P 841 band 20, 1953

Webbansvarig