Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PERINEUM pær1ine4um l. pär1– l. per1– l. pe1-, l. 1032, n.; best. -eet, i best. anv. dock vanl. utan slutart.
Ordformer
(äv. -næum)
Etymologi
[jfr t. o. eng. perineum, perinæum, fr. périnée, senlat. perineos; av gr. περίναιον, περίνεος, ytterst till περί, omkring (se PERI-), ss. prefix äv.: utöver, ut, framåt, o. stammen i ἰνέω, ἰνάω, tömmer]
anat. partiet mellan de yttre könsdelarna o. analöppningen (jfr MELLAN-GÅRD 4); äv. allmännare: bäckenbotten. Hygiea 1845, s. 38. SvUppslB (1934).
Avledn.: PERINEAL1004 l. 0104, adj. [jfr t. o. eng. perineal, fr. périnéal, nylat. perinealis] anat. o. med. som tillhör l. har avseende på perineum. Tholander Ordl. (c. 1875).
Ssgr [i allm. med motsvarigheter l. förebilder i t., eng. o. fr.] (med.): perineal-bristning. vid förlossning. 2NF 21: 490 (1914).
-massage. Wide MedGymn. 64 (1895).
-ruptur. = -bristning. Hygiea 1863, s. 476.

 

Spalt P 661 band 20, 1952

Webbansvarig