Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PENTAD pänta4d l. pent-, r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. o. fr. pentade, eng. pentad, senlat. pentas (gen. -adis); av gr. πεντάς (gen. –άδος), till πέντε, fem (se PENTA-). — Jfr DEKAD]
(i fackspr.) femtal; särsk. om tid av fem dagar l. dygn; jfr FEMT. Munch FsvFnoSpr. 72 (1849). Första pentaden av maj. Fennia XXXIX. 8: 169 (1917).
Ssgr (meteor.): PENTAD-MEDELTAL~002, äv. ~200. om medeltal för temperatur under fem på varandra följande dygn. Fennia XXXVIII. 2: 15 (1915).
-MEDIUM. [jfr t. pentadenmittel] = -medeltal. NF 10: 1202 (1886).

 

Spalt P 611 band 19, 1952

Webbansvarig