Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PANNOTYP pan1ωty4p l. -ot- l. -åt-, r.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(panno- 1871 osv. pano- 18711888)
Etymologi
[jfr t. pan(n)otyp, eng. pannotype; ytterst av lat. pannus, tygstycke, o. -TYP. — Jfr DAGERROTYP]
(förr) fotogr. fotografi där den ljuskänsliga hinnan anbragts på vaxduk. Dalin 679 (1871). Pannotyperna .. förfärdigades .. på det sättet att kollodiumhinnan, sedan den negativa bilden blifvit fixerad, lossades från glasskifvan och fästes på svart vaxduk. NF 5: 121 (1881). Dædalus 1932, s. 100.

 

Spalt P 141 band 19, 1952

Webbansvarig