Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PALTIG, adj.2, se palta, sbst. avledn.

 

Spalt P 104 band 19, 1952

Webbansvarig