Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PALT, sbst.2, r. l. m.
Etymologi
[förkortning av PALTROCK]
(†) = PALTROCK 1. Gång kläder. .. 1 Brun Paltt. BoupptSthm 1685, s. 830 b. Ihre (1769; fr. Skåne). jfr: GångKläder. .. 1 g(amma)l Grön frijsspallt och g(amma)l blå Kiortill. BoupptSthm 1680, s. 514 a (efter kvinna; jfr FRIS, sbst.2). — jfr RASK-, RYSS-PALT.
Ssg: PALT-KJORTEL. (†) = paltrock. En blå palt kiortil. 2SthmTb. 2: 206 (1552). Teitt Klag. 302 (1556).

 

Spalt P 102 band 19, 1952

Webbansvarig