Publicerad 1950   Lämna synpunkter
O- ssgr (forts.):
OROPAD, förr äv. OROPT, p. adj. (numera knappast br.) som man icke ropat på, okallad. Dahlstierna (SVS) 377 (c. 1696). Murberg FörslSAOB (1791).
OROSAD, förr äv. OROST, p. adj. (numera bl. tillf.) icke berömd l. prisad; som icke får beröm l. lovord. Swedberg Ordab. (1722). Tysta tjenster och orosad vaksamhet. Tessin Bref 1: 73 (1751). särsk. (†) ss. predikativt attribut l. ss. adv., liktydigt med: utan skryt; utan att vilja berömma sig (därav); särsk. i uttr. orosad l. orosat l. orost för (min) Gud; jfr för, prep. 1 d, 1 d slutet. Iagh och barnen (ha) intet fijrat med bönen, uthan oroost, flijthierteligen beklagat wårt tillstånd inför Gudh Alzmechtigh. VDAkt. 1652, nr 23. Därs. 1692, nr 158 (: oroost för min Gudh). Swedberg Lefv. 64 (1729: orosadt för Gud). Schenberg (1739: Orosad för Gud). Schulthess (1885).

 

Spalt O 1341 band 19, 1950

Webbansvarig