Publicerad 1949   Lämna synpunkter
O- ssgr (forts.):
OFIGURERAD, p. adj. (i fackspr.) om (ark för framställning av) spelkort o. d.: icke försedd med figurer; icke ”figurerad”; jfr figurera 6. SFS 1892, nr 89, s. 1.

 

Spalt O 302 band 18, 1949

Webbansvarig