Publicerad 1949   Lämna synpunkter
OBSERVABEL, adj. (äv. med fr. stavning)
Etymologi
[jfr t. observabel, eng. o. fr. observable; till OBSERVERA]
(†) som bör l. kan observeras, värd att lägga märke till, anmärkningsvärd; äv.: som man bör l. kan iakttaga l. följa. Vthaff Hertigens Swar håller man thet allenast för observabelt wara, at vthi Furstendömet skulle förblifwa .. som warit hade. Widekindi G2A 213 (c. 1676). En .. skicklig och observable norm .. i straffutsättning. Biberg 3: 381 (c. 1823). Ekbohrn (1904).

 

Spalt O 117 band 18, 1949

Webbansvarig