Publicerad 1949   Lämna synpunkter
OBS ob4s l. op4s, sbst.2, r.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[förkortning av OBSERVATION]
(i fackspr.) anteckning om observation(er) rörande väderleken, gjord(a) vid ngn av de av den militära l. civila väderlekstjänsten organiserade observationsplatserna; äv. om meddelande som utsänts om dylik observation, väderleksmeddelande. SvD(A) 1945, nr 229, s. 24.

 

Spalt O 117 band 18, 1949

Webbansvarig