Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NYKTRA nyk3tra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING (i ssgrna TILLNYKTRANDE, TILLNYKTRING).
Etymologi
[avledn. av NYKTER]
1) tr.: göra (ngn l. ngt) nykter(t); i sht i p. pr. — jfr FÖR-NYKTRA.
a) (tillf.) motsv. NYKTER 2: befria (ngn) från l. lindra alkoholrus hos (ngn); äv. abs. Nattkylan värkade nyktrande (på dem).
b) (i skriftspr.) motsv. NYKTER 6: befria (ngn) från rus av hänförelse, entusiasm o. d., återföra till värkligheten; dämpa (entusiasm l. förvirring l. upprörda känslor o. d.); äv. abs. Berusningen öfver denna framgång skulle nyktras genom en bitter kalk. Lockhart Napoleon 215 (1871). Den iskalla, nyktrande duschen. SDS 1898, nr 261, s. 1. SD(L) 1902, nr 460, s. 5.
2) intr.: bli nykter, bli nyktrare; nästan bl. i förb. nyktra till (se särsk. förb.).
a) motsv. NYKTER 2. Björkman (1889; möjl. äv. till b). Med varje kommande minut nyktrade han. Vinberg GudBästB 176 (1924).
b) motsv. NYKTER 6. Den nyktrade lever utan illusion. Söderblom UrRelH 46 (1915; möjl. äv. till a).
Särsk. förb.: NYKTRA TILL10 4.
1) (mera tillf.) till 1 a, tr., med saksubjekt: göra (ngn) nykter. En ny störtsjö .. genomdränkte alla med kallt vatten och nyktrade till dem än yttermera. Tavaststjerna Marin 70 (1890).
2) intr.: bli nykter l. nyktrare; äv. (tillf.) refl. nyktra till sig.
a) till 2 a. Kongo 2: 410 (1888). De voro begge berusade och qvarhöllos derför i finkan, till dess de hunnit nyktra till. VL 1896, nr 165, s. 2.
b) till 2 b. Benedictsson Peng. 89 (1885). SD(L) 1896, nr 490, s. 4 (: nyktra till sig). Först nu nyktrade allmogen till. Man bad enhälligt om förskoning. FinKyrkohSP 5: 215 (1908).

 

Spalt N 877 band 18, 1947

Webbansvarig