Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MÄLSA, r. l. f.; best. -an.
Ordformer
(mälsa 1807. mältsa 1736)
Etymologi
[jfr sv. dial. malse, mälse; sannol. till MALT l. MÄLTA, v.1]
(†) koll., om de avfallna l. avtröskade groddarna på mältad säd. Broocman Hush. 2: 175 (1736). Möller (1807).

 

Spalt M 1922 band 17, 1945

Webbansvarig