Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MÄLNING, sbst.4, r. l. m. l. f.
Etymologi
[sidoform till MÄLING, sbst.2]
(†) visst sädesmått (för utsäde); jfr MÄLING, sbst.2 3. En mälnings årligit utsäde. PH 4: 2839 (1749).

 

Spalt M 1921 band 17, 1945

Webbansvarig