Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MYOLOGI my1ologi4 l. -ål- l. -ωl-, l. -lå- l. -lω-, stundom -ji4, r. l. f.; best. -en l. -n; pl. (i bet. 2) -er.
Etymologi
[jfr t. myologie, eng. myology, fr. myologie; av gr. μῦς (gen. μυός), mus, muskel, o. -LOGI 2]
1) anat. lära(n) om musklerna; den del av anatomien som behandlar musklerna. Bergklint MSam. 1: 110 (1781). SFS 1908, nr 21, s. 10. särsk. (†) med genitivbestämning l. åtföljt av prep. av, övergående i bet.: muskulaturens byggnad hos en djurart o. d. Myologien af en häst. Thunberg Resa 1: 68 (1788). Sundevall ÅrsbVetA 1840—42, s. 235.
2) (tillf.) lärobok i myologi. Retzius BrFlorman 23 (1822).

 

Spalt M 1731 band 17, 1945

Webbansvarig