Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MUSSERAD, p. adj.; n. -at.
Ordformer
(mus- 15841823. muss- (-sz-) 15431581)
Etymologi
[efter t. muziert, eg.: prydd med mosaik; till MUSIV-]
(†) prydd med sirater, garneringar o. d.; om tyg äv.: mönstrad. En Swartt Ispaniske kappa aff Flogell. musseratt medh gÿllenne snörer. HH 1: 21 (1543). Suartt Muserett sammett. TullbSthm 20/5 1584. — särsk. boktr. om bokstav. Muserade, eller med oskickeliga försiringar öfverlastade begynnelse-bokstäfver. Täubel Boktr. 2: 18 (1823).

 

Spalt M 1666 band 17, 1945

Webbansvarig