Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MUSKULÄRT, adv., se muskulär, adj.

 

Spalt M 1661 band 17, 1945

Webbansvarig