Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MOLLE, sbst.2, äv. MOLL, sbst.4, m. l. r.
Ordformer
(moll 1827. molle 1807)
Etymologi
[avledn. av sv. dial. moll (se MULL, sbst.2)]
(†) gnagaren Arvicola terrestris Lin., vattensork, mullsork; möjl. äv. om andra råttdjur. Linné Fauna nr 31 (1761). Möller (1807). Weste (1807). Leijonflycht (1827).
Ssg: MOLLE-RÅTTA. (†) benämning på en sorkart. Gravander Buffon 2: 134 (1806).

 

Spalt M 1284 band 17, 1945

Webbansvarig