Publicerad 1942   Lämna synpunkter
MANDEL (mànnd´l Dalin), sbst.2, r. l. m.; pl. -dlar (Schroderus Comenius 756 (1639), Schulthess (1885)).
Etymologi
[av t. mandel, antal av femton, sädesskyl med femton kärvar, mlat. mandala, femton stycken; av oklart urspr.]
(†) antal av 15 stycken. AJGothus ThesArithm. 133 (1621). Bönderne .. räckna .. genom .. Mandlar, (medh femton) och Skocker. Comenius OrbPict. 207 (1683). Jungberg (1873). Schulthess (1885).

 

Spalt M 221 band 16, 1942

Webbansvarig