Publicerad 1941   Lämna synpunkter
LIVONER, sbst. pl.
Etymologi
[jfr mlat. livones, pl.; av det lat. namnet på Livland Livonia. — Jfr LIVER, sbst.2, LIVLÄNDARE, LIVLÄNDSK]
(†) livländare. OxBr. 10: 288 (1626). Schroderus Os. 2: 484 (1635).

 

Spalt L 930 band 16, 1941

Webbansvarig