Publicerad 1940   Lämna synpunkter
LISTA, sbst.1, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(liista 1548. lijsta c. 1645. lista SvForns. 1: 360, 1538 osv. liste 1547)
Etymologi
[fsv. lista; jfr d. liste, isl. lista; sannol. av mnt. liste (jfr dock fnor. Listi, m., Listerlandet, Lista, eg.: ’strandkant’; för lån tala dock de fsv. dubbelformerna list: lista); jfr fht. līsta (t. leiste), feng. līste (eng. list); möjl. urbesläktat med lat. litus, strand. — Jfr LIST, sbst.2]
(†)
1) = LIST, sbst.2 1. FörordnRegFotBeklädn. 12/7 1756, s. 6. NVexjöBl. 1851, nr 2, s. 1.
2) = LIST, sbst.2 2. SvForns. 1: 360; möjl. till 4 a. Lista eller bräm nedhan om clädhen. VarRerV 18 (1538). En duuk med språngade listor. VRP 17/10 1721. KonstNyhMag. 1: 12 (1818; om revärer).
a) ribba, list (se LIST, sbst.2 3 a). 2Mos. 25: 25 (Bib. 1541). Thunberg Resa 1: 193 (1788). VetAH 1803, s. 276. jfr DÖRR-, FÖNSTER-, STORM-LISTA.
b) = LIST, sbst.2 3 b. (Altarets) lista om kring (är) en span breedh. Hes. 43: 13 (Bib. 1541). Nilsson Dagb. 126 (1816, 1879). jfr STEN-LISTA.
4) = LIST, sbst.2 4 a. MeddSlöjdF 1886, s. 17 (1578); bet. oviss. Hyltén-Cavallius Vär. 1: 447 (cit. fr. 1610). IErici Colerus 2: 96 (c. 1645). Schultze Ordb. 2786 (c. 1755). — särsk.
Ssg: (3 a) LISTO-TRÄ. (†) i korsvirkeshus: tvärträ som förenar de lodräta stolparna o. är fastspikat utanpå dessa (men icke inhugget i dem). Linné Sk. 118 (1751).

 

Spalt L 838 band 16, 1940

Webbansvarig