Publicerad 1940   Lämna synpunkter
LINEAL lin1ea4l l. li1-, adj.; adv. -T.
Ordformer
(-eal 1697 osv. -ieal 1900)
Etymologi
[jfr t. o. eng. lineal, fr. linéal; av senlat. linealis, till lat. linea (se LINJE). — Jfr LINEAR, LINEÄR]
(utom i 3 numera bl. mera tillf.)
1) bot. = LINEÄR 3 b. UtsädT 1900, s. 25.
2) = LINEÄR 4. KrigsmSH 1798, s. 14.
3) (fullt br.) statsv. om tronföljd: som är bunden till en viss ordning mellan linjerna inom en dynasti (med tillämpande av förstfödslorätten i rätt nedstigande led); jfr LINJE 7. Den lineala primogenituren. HC11H 7: 55 (1697). Stavenow EngRev. 26 (1895).

 

Spalt L 794 band 16, 1940

Webbansvarig