Publicerad 1939   Lämna synpunkter
LEGALISM leg1alis4m l. le1-, r.; best. -en.
Etymologi
[avledn. av LEGAL 2]
teol. lagreligion. (Augustinus) är den svurne motståndaren till allt vad moralism och legalism heter. SvTeolKv. 1932, s. 111. Brilioth SvKyrkKunsk. 56 (1933).

 

Spalt L 462 band 15, 1939

Webbansvarig