Publicerad 1939   Lämna synpunkter
LASS, sbst.1, m. l. f. (ArkliR 1561: 3 (1563)) l. n. (ArkliR 1561: 3 (1561), Därs. 1563: 1 (1564)); pl. -er (ArkliR 1561: 3 (1563), Därs. 1563: 1 (1564)), ss. n. äv. = (ArkliR 1561: 3 (1561)); äv. LASSE, sbst.1, m. l. f.
Ordformer
(las 15611565. lass (lasz) 15611563. lasse 1561)
Etymologi
[möjl. av t. latz, lapp, ficklock m. m.; av it. laccio; jfr ffr. laz, snöre, rem; av lat. laqueus (se LASSO)]
(†) pungliknande förlängning nedtill på ringpansarskört som bars under rustningen. Flanckor och skiörter med affsatte Lass — 1 par. ArkliR 1561: 3 (1561). Därs. 1560: 1 (1565).

 

Spalt L 318 band 15, 1939

Webbansvarig