Publicerad 1939   Lämna synpunkter
LANNA, f.
Etymologi
[av okänt urspr.]
(†) ofruktbar jord? En gårdh, som haffver sitt nampn (Klippan) ther aff, at på samma Skogh äro månge brante och stygge klippor och Bergh .., är mäst en onyttig marck och Lanna. Gyllenius Diar. 335 (c. 1670).

 

Spalt L 268 band 15, 1939

Webbansvarig