Publicerad 1937   Lämna synpunkter
KREMONESERFIOL krem1ωne3ser~fiω2l l. kre1-, l. -on- l. -ån-, r. l. m.; best. -en, äv. -n; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. skrivet cr-)
Etymologi
[jfr t. cremoneser geige; av KREMONESER-, ssgsform till det it. stadsnamnet CREMONA, o. FIOL, sbst.1 — Jfr KREMONESARE]
(mindre br.) i sht mus. = KREMONESARE 2. Holmberg 1: 504 (1795). Gynther ConvHlex. (1846).

 

Spalt K 2700 band 15, 1937

Webbansvarig