Publicerad 1937   Lämna synpunkter
KRASA, v.2
Etymologi
[till fsv. o. sv. dial. kras, läckerhet, njutning; jfr KRÄSEN]
(†) refl.: godta sig, ”smörja kråset”. Om I (dvs. hönsen) man fingen se, hvad mat i skogen vore, / .. Ther må I tro, at I ehr kunden krasa braf. Kolmodin QvSp. 1: 128 (1732). Nordforss (1805).

 

Spalt K 2664 band 15, 1937

Webbansvarig