Publicerad 1937   Lämna synpunkter
KOSTERBÅT kos3ter~bå2t, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[första ssgsleden är bildad till KOSTERÖARNA, namn på en grupp öar i Bohusläns skärgård]
i sht sjöt. eg. benämning på segelbåt av viss från Kosteröarna härstammande typ; numera om bohuslänska båttyper med en kort, djup o. ganska skarp undervattenskropp samt en bred, flat o. fyllig övervattenskropp. En af de för sin skarpsegling beryktade Kosterbåtarne. Carlén Ensl. 1: 8 (1846). Hägg Segel 100 (1935).
Ssg (i sht sjöt.): KOSTERBÅTS- l. KOSTERBÅT-TYP. Smith (1916).

 

Spalt K 2572 band 14, 1937

Webbansvarig