Publicerad 1937   Lämna synpunkter
KONSISTENS kon1sistän4s, r. l. m. l. f.; best. -en.
Ordformer
(förr äv. skrivet con-. -ance 17781809. -ans 1844. -ence 17291812. -ens 1812 osv. -entz 1642)
Etymologi
[jfr t. konsistenz, eng. consistence, consistency, fr. consistance, av mlat. consistentia, avledn. av lat. consistens (se KONSISTENT)]
1) (†) beständighet, bestånd, varaktighet; äv.: bärgning, uppehälle. Biurman Brefst. 121 (1729). Alla de (lagar), hvilka garanterade (den polska) Republikens stadigvarande Consistence. SP 1792, nr 132, s. 2. Cannelin (1921).
2) (i sht i fackspr.; numera föga br.) fasthet, sammanhang (mellan en kropps olika smådelar); äv. bildl. (Murbruksblandningen) piskas med järn-knifvar til consistance. Palmstedt Resedagb. 17 (1778). PT 1902, nr 260, s. 3 (bildl.). Cannelin (1921).
3) beskaffenhet med avs. på täthet l. fasthet, grad av täthet l. fasthet l. inre sammanhang; fasthetsgrad. Fast, lös, mjuk, hård, geléaktig, salvliknande konsistens. Palmchron SundhSp. 121 (1642). En till konsistensen vaxlik .. substans. 2VittAH 25: 321 (1859, 1867). Föda av flytande eller .. mosartad konsistens. Adlerz MyrLiv 172 (1913). HantvB I. 1: 32 (1934). — jfr SALV-, SIRAPS-, SMÖR-KONSISTENS m. fl.
Ssgr: (2) KONSISTENS-FETT. tekn. [jfr t. konsistentes fett, eng. consistant grease, fr. graisse consistante] ett slags salvliknande (icke flytande) smörjmedel. NDA 1892, nr 207 A, s. 4. SFS 1922, s. 313.
(2) -SMÖRJA, r. l. f. tekn. jfr -FETT. TT 1882, s. 50. JernkA 1897, s. 375.

 

Spalt K 2151 band 14, 1937

Webbansvarig