Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KIDNAPPA kid3~nap2a, äv. 4~10, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING l. -NING; -ARE (SvD(A) 1933, nr 276, s. 6, DN(A) 1934, nr 269, s. 1). Anm. Ss. vbalsbst. förekommer ordet äv. i eng. form. SvD(A) 1933, nr 21, s. 7 (: kidnappers, pl.), Därs. nr 168, s. 7 (: kidnaping). Vbalsbst. KIDNAPPING utgår från motsv. eng. form.
Etymologi
[av eng. kidnap, av kid i bet.: barn (se KID) o. nap, uppsnappa, gripa (jfr NAPPA)]
(nytt ord) olovligen bortföra (barn), vanl. för att därigm utpressa en lösepänning; äv. i utvidgad anv., om likartat bortförande av vuxen person; i sht ss. vbalsbst. -ing; i sht i fråga om amerikanska förh. En ny typ av brottslighet, ”kidnapping”, d. v. s. bortrövande av människor för vinnande av lösepenning, har redan utarbetats till sin teknik och är fullt organiserad (i Förenta staterna). SvD(A) 1932, nr 181, s. 6 (möjl. avsett ss. eng. form). Kittie (hade) kidnappat ett litet vanligt barn i Pearlsburg. Hultenberg Lewis AnnV 309 (1933). Nya kidnappingar. Lösen på 250,000 dollar. AB(A) 1933, nr 184, s. 6.

 

Spalt K 916 band 14, 1935

Webbansvarig